OFTAMOLOŠKA HIRURGIJA

PLATNO ZA OFTALMOLOŠKU HIRURGIJU

Data/Images/platnozaoftamoloskuhirurgiju_1.gif NAMENSKA UPOTREBA
  • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku malih intervencija oftalmološke hirurgije

OPIS

  • Platno za pacijenta za oftalmologiju sa otvorom pokrivenim filmom za rez, i kesom za skupljanje tečnosti

ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI

Šifra

Veličine (cm)

Otvor (cm)

Komada

ES1000

50 x 80

6 x 9

100

ES1004

80 x 100

6 x 9

100

ES1002

100 x 120

6 x 9

100

ES1006

120 x 120

6 x 9

100

ES1007

150 x 150

6 x 9

50

ES1008

150 x 240

8 x 12

50

PLATNO ZA OFTALMOLOŠKU HIRURGIJU

Data/Images/platnozaoftamoloskuhirurgiju_2.gif NAMENSKA UPOTREBA
  • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku malih intervencija oftalmološke hirurgije
OPIS
  • Platno za oftalmologiju dimenzija 160 x 300 cm, sa lepljivim otvorom dimenzija 6 x 9 cm, pokrivenim filmom za rez i sa dve kese za skupljanje tečnosti
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
  • ES1003
  • 25 komada
  • Šifra materijala 04