NEUROHIRURGIJA

PLATNO ZA KRANIOTOMIJU

Data/Images/platnozakraniotomiju.gif NAMENSKA UPOTREBA
  • Sterilni pokrivač za pacijenta i operativno polje u toku kraniotomske intervencije
OPIS
  • Platno za pokrivanje pacijenta od TNT materijala dimenzija 200 x 320 cm, sa kesom za skupljanje tečnosti, kompletirane sa unutrašnjim filterom, ovalni lepljivi otvor dimenzija 20 x 25 cm, pokriven filmom za rez i sa super apsorbentnim pojačanjem
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
  • ES0923
  • 20 komada
  • Šifra materijala 03