POSLOVI REGISTRACIJE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

Dokumentaciju za registraciju lekova i medicinskih sredstava u EU i CTD formatu priprema specijalizovan stručni kadar edukovan kroz saradnju sa multinacionalnim kompanijama i putem stručnih skupova posvećenim aktuelnoj evropskoj regulativi u oblasti lekova i medicinskih sredstava.

Saradnici na izradi dokumentacije su, po potrebi, najeminentniji eksperti Farmakoloških Instituta Medicinskih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, Vojno  Medicinske Akademije i Univerzitetskih klinika.U profesionalnom kontaktu sa navedenim naučnim institucijama, pored izrade dokumenata za registraciju, organuzemo i sprovodjenje studija bioraspoloživosti/ bioekvivalentnosti u skladu sa najvišim standardima dobre kliničke prakse-GCP i dobre laboratorijske prakse-GLP.

Registracioni dosije pripremljen od strane stručnjaka Group International zadovoljava zahteve za registraciju u zemljama regiona i šire.